Vodní nádrž Sedlice se nachází uprostřed nádherné kopcovité přírody Českomoravské vrchoviny nedaleko města Humpolec. Zdejší krajina je vyhledávanou turistickou oblastí pro svou čistotu a rozmanitost flóry fauny. "Lze říci, že náš kraj je zdravým ostrovem mezi třemi aglomeracemi - pražskou, brněnskou a vídeňskou. I díky tomu se jako první z krajů České republiky stal členem organizace zdravých měst regionů." (Oficiální stránky Kraje Vysočina) Na své si zde přijdou milovníci pěší turistiky, cykloturistiky i rybaření. Okolí Vodní nádrže Sedlice si lidé velmi oblíbili, a tak zde vznikly rozsáhlé chatové oblasti. Původně hustý téměř neprostupný prales se v průběhu staletí díky lidskému přičinění změnil ve členitou krajinu s polnostmi, lesy a pastvinami. V okolí se rozkládají pro Vysočinu tak typické malé vesničky. Mezi ně patří i Sedlice a Kletečná, které se nacházejí po obou stranách břehů Sedlické přehrady. Po 1. světové válce dochází v tehdejší Československu k významnému průmyslovému rozvoji. Což vede i k rozvoji v oblasti energetiky a vodního hospodářství. Vodní nádrž byla postavena za účelem zadržování vody pro výrobu elektrické energie ve vodní elektrárně Sedlice. V dnešním měřítku je energetický přínos vodní elektrárny Sedlice téměř zanedbatelný, ale v období po 1. světové válce patřila mezi nejvýznamnější díla, co se týče technologických postupů použitých při stavbě zadržovací nádrže či propojení nádrže s elektrárnou. Vodní nádrž Sedlice je spolu s představnými nádržemi Trnávka a Němčice součástí vodohospodářského komplexu sloužícího k zachycování splavenin přinášených vodním tokem do vodárenské nádrže Želivka, jež patří svým odběrem a velikostí k největším ve střední Evropě. Její existence prakticky podmiňuje kvalitu zásobování hlavního města, Prahy, pitnou vodou. Zděná hráz přehrady je 11 m vysoká a v koruně 118 m dlouhá. Jezero vzniklé za hrází má plochu 40,5 ha a dosahuje hloubky až 15 m. Maximální objem zadržované vody je 2,3 mil. metrů krychlových. Délka vzdutí vody zadržené přehradou dosahuje vzdálenosti 3 km. Tlačná štola vedoucí od nádrže do elektrárny měří 882 m. Při jejím vrtání bylo použito elektrického proudu a dynamitu, kterého bylo zapotřebí 10200 kg. Spád štoly je na takovou délku pouze 1 % a štola je ukončena šoupátkovou uzavírkou. V případě kontroly štoly je nutné zastavit průtok vody. To zajišťuje spuštění zvedacího soustrojí, které mně připadá jako starodávné obří hodiny. Toto soustrojí je původní a díky pravidelným kontrolám a preventivním prohlídkám je ve velmi dobrém stavu. Následuje tlačné potrubí až k turbínám, kde příchozí silný proud vody roztáčí lopatky. Z počátku zde byly pouze dvě turbíny typu Francis. Menší generátor o výkonu 0,36 MW, větší 0,72. Po třech letech, v roce 1928, bylo přidáno třetí soustrojí o výkonu 1,1 MW. Každý generátor je opatřen voltmetrem, ampérmetrem, dvojitým wattmetrem, elektroměrem na třífázový proud a ampérmetrem na stejnosměrný proud. Pro snadnější orientaci v rizikové situaci si pracovníci elektrárny své tři turbíny pojmenovali. Nejmenší je Emilka, prostřední Jirka a třetí je Anka silák. Vodní dílo na Želivce funguje už téměř sto let a prakticky bezproblémově. Můžeme tedy říci, že práce 70 zedníků, 50 lamačů, 90 nádeníků, 4 strojníků, 4 kovářů a 6 tesařů byla velmi kvalitně provedena. Stavební náklady činily přibližně 17 mil. Kč.  Nad vodní nádrží byl firmou Ing. Hlava a Kratochvíl vystavěn v roce 1927 kamenný most s deseti oblouky. Tito stavitelé jsou známí jako tvůrci mnoha technických staveb po celé republice, především mostů (kupř. pražský Jiráskův most přes Vltavu, most přes Lužnici v Bechyni). Skutečnost, že je most přes Sedlickou přehradu vystavěn z kamene je zvláštností, poněvadž v době výstavby dosud používaný kámen v mostním stavitelství začal definitivně nahrazovat železobeton.

HISTORIE

GALERIE GALERIE HISTORIE HISTORIE DOMŮ DOMŮ Chci pomoc sdílením f Chci pomoc sdílením f

O co jde?

Snažíme se zabránit výstavbě vysokorychlostní tratě Praha- Brno H4, která vede přes území Sedlice, Kletečné, Záhoří, Mladých Bříšť, Vyskytné nad Jihlavou a dalších obcí. 
“MINULOST NEZMĚNÍŠ, ALE BUDOUCNOST  ANO”
Daggy design © 2014 Všechna práva vyhrazena. Daggy design © 2014 Všechna práva vyhrazena.
Kontakt zachrantesedlici@gmail.com
Řekni o tom na Facebooku na veřejnosti
f f zachrantesedlici.unas.cz

Sponzoři

S námi budete vidět... tvorba web stránek grafické práce S námi budete vidět... tvorba web stránek grafické práce